تاریخچه آزمایشگاه
موسس آزمایشگاه
مسئول فنی
سهامدار
سوپروایزر عصر
سهامدار
مسئول میکروب شناسی
پاتولوژیست
مدیرعامل
مدیر مالی
مسئول تضمین کیفیت
مسئول کنترل کیفیت
مسئول سایت و انبار
مسئول پذیرش
مسئول جداسازی
مسئول سرولوژی و انعقادی
مسئول بیوشیمی ادرار
مسئول جوابدهی
مسئول بارداران و اطفال
مسئول پشتیبانی
مسئول نمونه برداری
پرسنل پذیرش و جوابدهی
پرسنل پذیرش و جوابدهی

آمار سایت

افراد آنلاین: 6 نفر

بازدید های امروز: 75 نفر

بازدید های دیروز: 672 نفر

تعداد کل بازدید های سایت: 845863 نفر


نقشه سایت


تماس با ما