پرسنل پذیرش و جوابدهی
مسئول نمونه برداری
مسئول پشتیبانی
مسئول بخش کودکان
مسئول جوابدهی
مسئول سرولوژی و انعقادی
مسئول بیوشیمی ادرار
مسئول هماتولوژی
مسئول بیوشیمی خون
مسئول هورمون
مسئول جداسازی سرم
مسئول پذیرش
مسئول روابط عمومی
مسئول کنترل کیفیت
مسئول تضمین کیفیت
مسئول امور مالی
مدیر عامل
پاتولوژیست
سوپروایزر عصر
مسئول میکروب شناسی
سوپروایزر آزمایشگاه
رئیس هیئت مدیره
مسئول فنی
موسس و همکار آزمایشگاه
تاریخچه آزمایشگاه

آمار سایت

افراد آنلاین: 16 نفر

بازدید های امروز: 666 نفر

بازدید های دیروز: 682 نفر

تعداد کل بازدید های سایت: 685087 نفر


نقشه سایت


تماس با ما