موسس آزمایشگاه
مسئول فنی
مدیر عامل و مسئول تضمین کیفیت
سهامدار
سوپروایزر عصر
سهامدار
مسئول میکروب شناسی
مدیر ایمنی
مدیر مالی
مسئول کنترل کیفیت
مسئول سایت و انبار
مسئول پذیرش
مسئول جداسازی
مسئول سرولوژی و انعقادی
مسئول بیوشیمی ادرار
مسئول جوابدهی
مسئول بارداران و اطفال
مسئول نمونه برداری
پرسنل پذیرش و جوابدهی
پرسنل پذیرش و جوابدهی

آمار سایت

افراد آنلاین: 9 نفر

بازدید های امروز: 61 نفر

بازدید های دیروز: 769 نفر

تعداد کل بازدید های سایت: 1411649 نفر


نقشه سایت


تماس با ما