آزمايش‌هاي هورموني در اين آزمايشگاه به سه روش:

 ECLIA) Electro Chemi Luminescence)

Chemi Luminescence و الایزا

به شكل روزانه و هفتگي انجام مي‌شوند، اكثر تست‌هاي بخش هورمون شناسي به روش ECLIA سنجش مي‌گردد. اين روش آزمايشگاهي جزء اختصاصي‌ترين و حساس‌ترين و يكي از آخرين متدهاي اندازه‌گيري سطح هورمون در دنياست.

كيت‌هاي مربوط به اين روش آزمايشگاهي به شكل انحصاري در اختيار كمپاني Roche آلمان مي‌باشد و از طريق شركت طرف قرارداد ايراني در اختيار ما قرار مي‌گيرد.

حساسيت، تكرارپذيري، دقت و صحت اين روش قابل مقايسه با ساير روش‌هاي آزمايشگاهي نيست به همين علت مورد اطمينان و تاييد اكثر متخصصين مجرب و به نام كشورمان مي‌باشد. 

جهت بخش هورمون شناسي نيز همانند ساير بخش‌هاي اين آزمايشگاه برنامه‌هاي كنترل كيفي جامع و مداومي براساس الزامات آزمايشگاه مرجع سلامت و استانداردهاي بين‌المللي مورد تاييد ايشان، تدوين گرديده، طرح‌ريزي اين برنامه باتوجه به تعداد و تنوع آزمايش‌ها، روش‌هاي سنجش و همين‌طور دستگاههاي موجود در بخش هورمون شناسي صورت گرفته است و بطور مداوم توسط مسئول مربوطه‌ي بخش، مسئول كنترل كيفي و مسئول تضمین کیفیت اجرا و نظارت مي‌گردد.


آمار سایت

افراد آنلاین: 4 نفر

بازدید های امروز: 68 نفر

بازدید های دیروز: 911 نفر

تعداد کل بازدید های سایت: 1825513 نفر


نقشه سایت


تماس با ما