بخش هماتولوژي اين آزمايشگاه توسط كارشناسان مجرب اين رشته اداره مي‌شود. در اين واحد كليه‌ي فعاليت‌هاي بخش، اعم از انجام آزمايش‌هاي دستي يا دستگاهي، كنترل ويال‌هاي مورد استفاده، كنترل و صحه‌گذاري مداوم دستگاهها، كيفيت لام‌هاي تهيه شده، به روز رساني روش‌هاي انجام آزمايش‌ها، كنترل معرف‌هاي مورد استفاده، كنترل ابزار پايه در واحد به صورت مداوم با همكاري مسئول فني، مسئول تضمين كيفيت، سوپروايزر، مؤسسات طرف قرارداد جهت بازرسي و مميزي ماهانه، شركت‌هاي پشتيبان و كارشناسان مجرب در اين امور انجام مي‌شود.

ساعت شروع فعاليت بخش از اولين ساعات شروع به كار آزمايشگاه مي‌باشد، نمونه‌هاي مربوط به اين واحد بلافاصله پس از نمونه‌گيري از مراجعين و ظرف كمتر از 1 ساعت وارد بخش مي‌شود و مورد آزمايش قرار مي‌گيرد. در اين واحد هيچ نمونه‌‌اي قبل از انجام آزمايش‌هاي مربوطه وارد يخچال نمي‌گردد. در جهت حفظ اين هدف، بخش هماتولوژي تا پايان كار روزانه و در هر دو شيفت كاري به شكل مداوم فعال است.

اين بخش مجهز به دو دستگاه سل كانتر فول ديف mindray BC5800 و سل كانتر Sysmex KX21 مي‌باشد اين امر سبب شده كه نمونه‌هاي مراجعين توسط هر دو دستگاه مورد آزمايش قرار گيرد و احتمال خطاي پرسنلي يا دستگاهي و... را به حداقل برساند.


discount prescription drug cards read prescription drug coupons
internet drug coupons go cialis coupon card
discount prescription coupons click cialis trial coupon
lamisil cream jock itch open lamisil cream boots
kamagra shop kamagra bestellen kamagra
presentation mha.dk presentation
voltaren forte voltaren wirkstoff voltaren
therapeutic abortion click abortion methods
naltrexone withdrawal naltrexone alcoholism medication injection to stop drinking

آمار سایت

افراد آنلاین: 10 نفر

بازدید های امروز: 109 نفر

بازدید های دیروز: 911 نفر

تعداد کل بازدید های سایت: 1825554 نفر


نقشه سایت


تماس با ما