اندازه گیری میزان همولیز کمپلمان کل CH50 CH50

*

نام آزمایش:

  CH50

 

* نام های دیگر آزمایش:

 Complement Profile، Complement Total serum،Hemolytic Complement, Serum ، total hemolytic assay

 

* آزمایشهای مرتبط:

C3,C4

 

* نمونه مورد آزمایش:

نمونه خون وریدی و سرم، مايع سينوويال و ساير مايعات بدن

 

* شرایط ناشتایی:

ناشتایی نمی خواهد

 

 * چرا و چه موقع درخواست میشود:

1.        ارزیابی قدرت تخریبی کمپلمان موجود در سرم و در عین حال بررسی کلی عوامل شرکت کننده در مسیر کلاسیک کمپلمان در بیماران دچار نقص های کمپلمان.

 

2.        به عنوان یک آزمایش اولیه برای تشخیص بیمارانی که به طور مکرر دچار عفونت می شوند و احتمالاً فاقد یک یا چند پروتئین سیستم کمپلمان به طور مادرزادی می باشند مفید است.

 

3.        ارزیابی بيماري هايي كه مصرف كمپلمان به دليل تشكيل كمپلكس ايمني بالا است. مانند بيماري هاي کمپلس ایمنی از جمله بیماران روماتیسمی، لوپوس اریتروماتوز سیستمیک (SLE)و گلومرولونفریت.

 

دانستنی های بیشتر:

ندازه گیری میزان همولیز کمپلمان کل (CH50) بهترین سنجش عملکردی مسیر کلاسیک کمپلمان می باشد. سطح سرمی CH50 اغلب در بیماری SLE، گلومرولونفریت و سایر بیماریهای کمپلکس ایمنی کاهش می یابد. اندازه گیری C3 و C4 نیز در اختلالات خود ایمنی حائز اهمیت است. کاهش سطوح کمپلمان با افزایش شدت بیماری مرتبط می باشد. کاهش و یا عدم فعالیت عملکردی کمپلمان ممکن است در کمبودهای ارثی یک یا چند جزء کمپلمان رخ دهد.

 

* مقادیرطبیعی:

Absence or low : <50

Normal : 51-150

High : >150

 

 

 

 

 

 

 

 

 


آمار سایت

افراد آنلاین: 13 نفر

بازدید های امروز: 65 نفر

بازدید های دیروز: 340 نفر

تعداد کل بازدید های سایت: 959569 نفر


نقشه سایت


تماس با ما