ANCA ANCA

* نام آزمایش:                                              

     ANCA  

 

* نام های دیگر آزمایش:

  آنتی‏بادی سیتوپلاسمیک ضدنوتروفیل و سیتوپلاسمیک (C-ANCA)، پرنوکلئار (P-ANCA)، میلوپراکسیداز، پروتئینازـ 3

 

* نمونه مورد آزمایش:

نمونه خون وريدي

 

* چرا و چه موقع درخواست می شود:

اندازه‏گیری ANCA سرم، میلوپراکسید از یا پروتئیناز 3، ممکن است در ارزیابی بیماران با گرانولوماتوز وگنر مورد شک، سندرم‏های کلیوی، ریوی، یا واسکولیت سیستمیک استفاده شود. وجود مقادیر ANCA مثبت نباید جای استفاده بیوپسی یا آنژیوگرافی را در تشخیص گرانولوماتوز وگنر یا واسکولیت بگیرد. در بعضی بیماران انتخاب شده اندازه‏گیری سریال ANCA ممکن است در ارزیابی فعالیت یا موفقیت درمان مورد استفاده قرار گیرد.

 

* دانستنی های بیشتر:

c-ANCA (سیتوپلاسمی ) در بیماران مبتلا به گرانولوماتوز وگنر دیده می شود که یک بیماری التهابی گرانولوماتوز نکروز دهنده است. P-ANCA(اطراف هسته )در برخی از بیماران مبتلا به بیماری گرانولوماتوز وگنر دیده شده اما از حساسیت و اختصاصیت کمتری نسبت به C-ANCA برخوردار است.

اهمیت بالینی: ANCA اتو انتی بادیهایی علیه چندین انتی ژن داخل سیتوپلاسمی نوتروفیلها و مونوسیت ها می باشند.

ANCAS شامل یک گروهی از آنتی‏بادیهاست که با آنزیم موجود در سیتوپلاسم نوتروفیل باند می‏شود. آنتی‏بادیهای سیتوپلاسمیک ضد نوتروفیل در بیماران با انواع شدید واسکولیت و نیز در برخی دیگر از بیماریها یافت می‏شود. ANCAS ممکن است ارزش تشخیصی و پیش آگهی در بیماری داشته باشد.

 

* مقادیر طبیعی:

Normal     < 12                         

Equivocal 12-18                       

Positive    >18                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 


آمار سایت

افراد آنلاین: 3 نفر

بازدید های امروز: 35 نفر

بازدید های دیروز: 294 نفر

تعداد کل بازدید های سایت: 959833 نفر


نقشه سایت


تماس با ما