بررسی هپاتیت B HBc-Ab HBc-Ab Total (Elisa)

* نام آزمایش:

HBc-Ab

 

* نام های دیگر آزمایش:

 Anti Core Antibodies، Anti-Hepatitis B core، Core Antibody IgG/IgM,، HB Core Ab IgG/IgMو Anti- HBc

 

* نمونه مورد آزمایش:

نمونه خون وریدی

 

* شرایط نمونه گیری:

 نیاز به ناشتایی نمی باشد.

 

* چرا و چه موقع درخواست می شود:

1.        تشخیص عفونت حاد و مزمن هپاتیت B

2.        تعیین عفونت نهفته هپاتیت B در بیماران ناقل این ویروس که تست HBsAg  آنها منفی است.

 

* دانستنی های بیشتر:

آنتی بادی ضد آنتی ژن هسته (Core) هپاتیت B  یا Anti HBc ، 1 الی 2 هفته پس از تماس با ویروس هپاتیت B ظاهر می شود. در افرادیکه به تدریج از بیماری بهبودی می یابند میزان این آنتی بادی کاهش یافته و در نهایت ناپدید می گردد. اما در سرم افرادیکه به صورت ناقل مزمن در می آیند این آنتی بادی همچنان وجود داشته و نشانه وجود تکثیر ویروس در هپاتوسیتها می باشد. Anti HBc در طی دوره کمون بیماری و قبل از اینکه HBsAb  قابل اندازه گیری باشد در سرم ظاهر می شود. در فاصله زمانی میان ناپدید شدن HBsAg  و ظهور HBsAb (Window period)  که هر دو شاخص HBsAg  و HBsAb   غایب می باشد وجود Anti HBc می تواند مشخص کننده عفونت اخیر  یا آلودگی عفونی بالقوه خونی باشد.  در فاز حاد هپاتیت B تیتر بالایی از Anti HBc از نوع IgM مشاهده می شود. در سرم ناقلین مزمن تیتر پایینی از Anti HBc وجود دارد.

 

* مقادیر طبیعی:

Negative 

 

 


آمار سایت

افراد آنلاین: 12 نفر

بازدید های امروز: 61 نفر

بازدید های دیروز: 340 نفر

تعداد کل بازدید های سایت: 959565 نفر


نقشه سایت


تماس با ما