گرانولهای توکسیک Toxic Granulation Toxic Granulation

* نام آزمایش:

TOXIC GRANULATION

 

* توضیح راجع به تست:

گرانولهای توکسیک در نوترفیلها بصورت دانه های نسبتا درشت در سیتوپلاسم سلول دیده می شود.علت وجود چنین گرانولهایی -عفونت های حاد-مسمومیت هابا CO2 -و قرارگرفتن در معرض هوای آلوده می باشد

گرانولهای سیتوپلاسمیک آبی تیره که در متامیلوسیتها ، نوتروفیلهای باند و بالغ ممکن است دیده شود. این گرانولها پراکسیداز مثبت اند وممکن است تعداد آنها کم یا زیاد باشد ، اینها در واقع گرانولهای آزروفیلی هستند که به علت نقص در تکامل خاصیت بازوفیلی خود را حفظ کرده اند. در عفونهای شدید یا سایر شرایط توکسیک دیده می شوند.

 


آمار سایت

افراد آنلاین: 83 نفر

بازدید های امروز: 877 نفر

بازدید های دیروز: 2189 نفر

تعداد کل بازدید های سایت: 1027965 نفر


نقشه سایت


تماس با ما