تست تحمل گلوگز GTT Glucose Tolerance test

نام آزمایش:

GTT 

نام انگلیسی تست:

Glucose Tolerance Test  

محدوده تغییرات:
-ناشتا:کمتر از   115mg/dl
-
پس از یک ساعت:  کمتر از   200mg/dl
-
پس از دو ساعت:کمتر از 140mg/dl


نمونه گیری:
محلول خوراكي  گلوكز را كه معمولا حاوي 75 gr  گلوكز يا دكستروز براي بيماران غير باردار ، يا 100 gr  و يا يكساعته 50 gr به درخواست پزشك براي بيماران باردار مي باشد، به بيمار مي دهيم.

مقدار گلوكز مورد نظر را بايد در 300 ml  آب و آبليمو(در صورت نياز ) حل نمود. در فاصله 5 دقيقه نوشيده شود .

مقدار گلوكز لازم براي كودكان بيمار 1/75 gr/kg  وزن بدن، حداكثر تا 75 gr  مي باشد.

 به بيمار تذكر داده شود كه تمام گلوكز را بخورد.

 به بيمار متذكر مي شويم كه نبايد تا پايان نمونه گيري چيز ديگري بخورد. با اين حال بهتر است بيمار را به نوشيدن آب ترغيب نمائيم. هيچگونه مايعات ديگري نبايد در طي آزمايش به بيمار داده شود.


توضیحات:

اين آزمايش به تشخيص ديابت قندي كمك مي نمايد. همچنين براي بررسي مبتلايان به هيپوگليسسي نيز بكار مي رود. هنگامي از آزمايش G.T.T استفاده مي شود كه مشكوك به ديابت باشيم(رتينوپاتي، نوروپاتي، بيماريهاي كليوي تيپ ديابتي)، اما بدون اطلاعات حاصل از آزمايش GT ملاكهاي تشخيص كامل نمي گردند. همچنين در موارد زير نيز GT توصيه مي گردد:

        1بيماراني كه سابقه خانوادگي ديابت دارند.

        2 بيماراني كه بسيار چاق مي باشند.

        3 بيماراني كه سابقه عود عفونت دارند.

        4 بيماراني كه زخم آنان دير بهبود مي يابد(بويژه زخم اندامهاي تحتاني يا پاها).

        5 زناني كه سابقه بدنيا آوردن نوزادان بزرگ يا مرده دارند.

         6 بيماراني كه  گليكوزوري موقتي يا هيپرگليسمي در طي بارداري ، يا بدنبال انقاركتوس ميوكارد، جراحي يا استرس داشته اند.

٭ در آزمايش GT ، توانايي بيمار براي تحمل گلوكز پس از دريافت دوز خوراكي استاندارد گلوكز ، با تعيين سطح گلوكز سرم و ادرار ، قبل از تجويز گلوكز(ناشتا) و پس از آن در زمانهاي 30 دقيقه ، 1ساعت ،2ساعت،3ساعت و گهگاه 4 ساعت پس از مصرف گلوكز بررسي مي شود. اين زمان بدرخواست پزشك ميتواند متغير باشد.

٭  ديابت حاملگي را نيز مي توان با آزمون GT تشخيص داد. در صورتيكه 50 گرم گلوكز طبق تجويز پزشك به بيمار داده شود گلوكز يكساعته كمتر از 140 ميلي گرم درصد بايد باشد و در صورتيكه 100 گرم گلوكز طبق تجويز پزشك به خانم باردار داده شود مقادير بدست آمده از مقادير زير نبايد تجاوز كند در غير اينصورت و در صورت افزايش حداقل دو نمونه ، ديابت حاملگي محرز ميگردد/ مقادير ناشتا 1 ساعته،2 ساعته ،3 ساعته و ......

 

محدوده مرجع

سرم: بيماران غير ديابت

ناشتا: 105-70 ميلي گرم  درصد

30 دقيقه: 160-150 ميلي گرم  درصد

1 ساعت: 170-160 ميلي گرم  درصد

5/1 ساعت: 155-145 ميلي گرم  درصد

2 ساعت: كمتر از 120ميلي گرم  درصد

3 ساعت:105-70  ميلي گرم  درصدادرار: منفي

 

 

 


آمار سایت

افراد آنلاین: 82 نفر

بازدید های امروز: 875 نفر

بازدید های دیروز: 2189 نفر

تعداد کل بازدید های سایت: 1027963 نفر


نقشه سایت


تماس با ما